WYSTAWY I POKAZY INDYWIDUALNE

 

2018 Janusz Plota Menora Gdańska  X wersja -XIX B.D.K.Ż w Gdańsku ,Galeria GTPS Gdańsk. 

2016 Janusz Plota Rysunek -15 GD ,Uniwersytet Gdański, Neofilologia.

2016 Janusz Plota 30 lat pracy twórczej oraz Ryszard Grazda/Marek Model/Wojciech Sęczawa,AmberExpo-Amberif, Gdańsk 2016.

2016 Janusz Plota Rysunek ,Galeria GTPS Gdańsk.

2016 Janusz Plota Bramy Ziemi-Ziemia Bram Rysunek Transarchetypiczny, TAE Gdańsk.

2014  Janusz Plota-Sztuka Tranzytowa-Przestrzeń Kultur- rysunek-pokaz przy rozprawie doktorskiej, ASP  Katowice-Katedra Malarstwa. 

2014  Janusz  Plota-Rysunek tranzytowy-dokumentacja rysunku, Galeria TA Gdańsk-Dokumentacja kolażu tranzytowego Galeria Stodoła Szumiłowo-Szałas Entoptyczny.

2013  Janusz  Plota-Rysunek- Światło-Międzynarodowa Noc Muzeów 2013-Galeria TA-miasto GD.

2013  Janusz Plota-Galeria TA –Rysunek tranzytowy, Dokumentacja 2013.

2012  Janusz  Plota-Rysunki, Galeria AA, Politechnika Krakowska-Rysunek 2012.

2012  Janusz  Plota-Vandalorum , Museum of Contemporary Art and  Design, pokaz performatywny, Värnamo ,Szwecja.

2012  Janusz  Plota- ,,Rysuneczki do i z  teczki-notatki z podróży”- Galeria TA -Dokumentacja 2012.

2012  Janusz  Plota-Galeria Stodoła Szumiłowo, Wystawa Znaki Czasu-Galeria Stodoła 2012- rysunek, obiekt, znak.

2012  Janusz  Plota-Galeria Stodoła Szumiłowo, Projekt Zamek-Wystawa Lustra Czasu, Zamek-Radzyń Chełmiński, 2012-malarstwo, obiekty, wideo.

2012  Janusz Plota-Galeria Stodoła Szumiłowo, Projekt Performatywny- Zamek- Przyzamcze, Radzyń Chełmiński,2012-obiekty.

2011  Janusz Plota-Sztuka Emocji-Emocja Sztuki 2011,Galeria ZPAP Gdańsk, Mariacka-malarstwo, obiekt.

2011  Meeting- TE Studio ,Dokumentacja sztuki TE Plota 2011, Gdańsk.

2011  Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury-za stworzenie  koncepcji sztuki tranzytowej oraz z okazji 25 lecia pracy twórczej.Projekt 2011.

2010  Bergdala Konstgalleri, Janusz Plota malarstwo, rysunek, obiekty, performance, Bergdala ,Szwecja.

2010  Galeria Stodoła –Janusz Plota malarstwo i obiekty, Szumiłowo, PL.

2010  Janusz Plota Dokumentacja Sztuki Tranzytu TE-2000-2010,Kolekcja TE Gdańsk, Muzeum TE.

2009  Biennale Internazionale Dell’arte Contemporanea Florence Biennale-malarstwo, obiekt malarski,  Florencja, Włochy.

2009  Festiwal Form Przestrzennych-Rozdroża Wolności, Obiekty-Kolumna Banana 1,Kolumna Oczu, Kolumna Ust-Muzeum Historyczne Miasta Gdańska-Muzeum Bursztynu, Gdańsk.

2008  Janusz Plota- Znak Archetypiczny, Body Art  JP- Adi Art Forum 2008, Łódź.

2008  Noc Muzeów-Przebudzenie Gdańska-Plac Kaboky-Plac Kobzdeja-Targ Kaszubski-Targ Poziomkowy, Gdańsk.

2008  Projekt Lustra Wolności 2008,Galeria Dolomitowa-Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku- Kolekcja Transitart  Europe, Gdańsk.

2008  Beach Art -Festiwal Performance- Tut Art Festiwal 2008- Plaża, Gdańsk Brzeźno.

2008  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2008.

2008  Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego. J.P.Projekt 2008.

2007  "Dokument tranzytowy"- Miasto 07,dokumentacja sztuki transgranicznej- Galeria Tranzytowa TE Ogarna , Gdańsk.

2007  Janusz Plota –Dokumentacja Przestrzenna 7-11-21,TE Gdańsk.

2007  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2007.

2006  Janusz Plota- malarstwo, obiekty- Bergdala Konstgalleri- Szwecja.

2006  TransitStudio Dokumentacja 3-6,Gdańsk,Ogarna, PL.

2006  Italienska Palatset Gallery-pokaz rezydencki, Växjö  Szwecja.

2006  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2006

2006  Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego. J.P.Projekt 2005.  

2005 "Dokument tranzytowy”- Dokumentacja sztuki transgranicznej- Galeria Tranzytowa Ogarna, Gdańsk.

2005  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2005.

2005  Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego. J.P.Projekt 2005.

2004  "Odnajdywanie Miasta”- obiekty malarskie, obiekt T- Galeria Elektor, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa.

2004  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2004.

2003  Janusz Plota,  Pokaz Sztuki –Hotel Haffner- Sopot.

2003  Pokaz sztuki - Znak archetypiczny-sala biała, autovideo, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk.

2003  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska. J.P.Projekt 2003.

2003  Stypendium Kulturalne Marszałka Województwa Pomorskiego. J.P.Projekt 2003.

2002  Janusz Plota ,,Odkrywanie tożsamości”- malarstwo- Galeria Alternatywa, Gdańsk.

2002  2’Prize International Picture’s Competition,,Citta di Laives” Edytion 2002,malarstwo, Laives, Włochy.

2002  Pokaz- malarstwo-Międzynarodowe Centrum Targowe- Gdańsk .

2002  Pokaz  Sztuki-Galeria Alternatywa– Salon Forda ,malarstwo-Gdańsk.

2001  "Sztuka tranzytowa-Nowy wymiar 2001”malarstwo, obiekty, rentgeny -Galeria DAP- Warszawa.

2001  "Sztuka tranzytowa-Nowy wymiar 2001”Galeria ’78, malarstwo, obiekty, Galeria ’78 Gdynia. 

2001  Transitart Studio, Dokumentacja sztuki tranzytowej Plota 2000, Gdańsk.

2001  Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych, Tczew-Europa-Malarstwo, obiekt, performance, Tczew.

2000  "Sztuka odnaleziona” –Dokumentacja 2000,obiekty, malarstwo , performance -Centrum Sztuki Współczesnej ,,Solvay” , Kraków.1998   Pokaz sztuki- Gierada-Plota, Janusz Plota malarstwo, D.H. ,,Batory” Gdynia.

1997  „Sztuka odnaleziona”- Dokumentacja 1000 -malarstwo, obiekty malarskie-Kolumna Millenium, Mała Galeria, Gdańsk. 

1996  Pokaz Sztuki Dokumentu- Dokumentacja Miasta, Pracownia I , Gdańsk.

1996  Pokaz Sztuki, Polkowska-Polkowski-Plota – Galeria Buschgraben- Janusz Plota malarstwo, Berlin, Niemcy.  

1996  Pokaz-Pracownia II Berlin, Niemcy.1995   Pokaz-I-Dokumentacja przestrzeni- Pracownia Rotacyjna, Gdańsk.

1993  Demarkacja czasu- 1Festiwal Performance ,Janusz Plota wystawa performatywna-rentgeny ,Galeria El, Elbląg.

1993  TransitArt –Truso ’93 Hermann Peterssen -Janusz  Plota- Ursula Radermacher,  Janusz Plota Obiekt Tranzytowy-rentgeny   Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg.

1992  Janusz Plota „Sztuka czasu-czas sztuki” – malarstwo, rysunek, instalacja,   Galeria 85, Gdańsk.

1992  Janusz Plota ,Zagląd- instalacje –rysunek-malarstwo Zeidler Art Gallery  ul. Ogarna 27,Gdańsk.

1987  Janusz Plota-Dzikon, malarstwo-akryl, Galeria Promocyjna , Biuro Wystaw Artystycznych ,Sopot.

1986  Malarze Gdańscy- Janusz Plota malarstwo-Pokaz 1 dnia, Galeria ZPAF, Łódź.

1984  Janusz  Plota –malarstwo-obrazy i kolaże olejne -Galeria  ,, Wlot ‘’Gdańsk.