STYPENDIA NAGRODY REZYDENCJE 

 

 2019  Złoty Cień  Graala- Nagroda  Stowarzyszenia Autostrada Kultury za upowszechnianie sztuki polskiej w świecie. 

 2019  Złoty  Roentgen –Nagroda  Formacji  TAE za stworzenie idei  sztuki transarchetypicznej w Europie . 

 2019  Stypendium  Kulturalne Miasta Gdańska,, Fundusz Mobilności” 2019.

 2018  Złota odznaka ZPAP za szczególne zasługi dla sztuki . 

 2016  Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury-Janusz Plota XXX.

 2016  Nagroda specjalna Marszałka Województwa Pomorskiego .

 2016  Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016.

 2011  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury  za rok 2011.Janusz Plota.25 lat twórczości

 w Gdańsku. Dokumentacja sztuki 1986-2011.

 2011  Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury-za stworzenie koncepcji sztuki tranzytowej- 25 lecie twórczości.

 2011  Independent art residency TAE Summer art Symposium Polska Niemcy Chiny. 

 2010  Independent art residency TAE IP Växjö Szwecja . 

 2008  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury za rok 2008.

 2008  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2008.

 2008  Independent art residency TAE BJ Chiny.

 2007  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2007.

 2006  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury za rok 2006. 

 2006  Independent art residency TAE  IP Växjö Szwecja.

 2006  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2006.

 2005  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury za rok 2005. 

 2005  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2005. 

 2004  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2004. 

 2003  Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury za rok 2003.

 2003  Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2003.

 2002  2’Prize International Picture’s Competion Citta di Laives”Edytion, Włochy 2002.

 2001  Grant Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców projektu Transitart –Janusz Plota Sztuka Tranzytowa-Nowy Wymiar 2001,ZPAP 90. 

 1987  Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki-Roczne Stypendium dla  młodych twórców. 

 1986  Ministerstwo Kultury i Sztuki-Stypendium Naukowe.

 1984  ,, Sopot 84” 3 nagroda, konkurs studencki, PWSSP, Gdańsk.

 1977 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny PCK na reportaż,2 Nagroda, Warszawa. 

 1977 Konkurs fotograficzny,3 Nagroda, PLSP , Gdynia Orłowo.

 1977 Konkurs fotograficzny ,Wyróżnienie, PLSP ,Gdynia Orłowo.